MENSUR ISMAILI

dr.med.dent.

Doktor dentalne medicine sa više od 20 godina profesionalnog iskustva, a posljednjih 10 godina vlasnik je ordinacija sa zubotehničkim laboratorijem.

Nakon Srednje zubotehničke škole završene u Rijeci, nastavlja sa obrazovanjem na Studiju stomatologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Odmah nakon završetka studija aktivno radi u struci i kontinuirano se usavršava.

Ima više od 20 godina profesionalnog iskustva, a posljednjih 10 godina vlasnik je ordinacija sa zubotehničkim laboratorijem.

Kontinuirano se stručno i znanstveno usavršava na domaćim i međunarodnim kongresima.

– Iskustvo iz oralne i maksilofacijalne kirurgije (KBC Sušak)
– Od 2017. aktivno radi ortodonciju (iskustvo i znanje iz ortodoncije stečeno u Beču na ortodontskoj klinici kod dr. Roberta Scherngella)
– Područje interesa: protetika, implantologija, ortodoncija, dječja stomatologija.

Diplome i priznanja

Ordinacije dentalne medicine sa zubotehničkim laboratorijem iSMAILi

Ugovorna ordinacija sa HZZO-om.

U proteklih 10 godina stečena su znanja, iskustva i vještine u radu sa najmlađim pacijentima koji su nam dali povjerenje te bez predomišljanja sjedaju na stomatološku stolicu, a rezultat je širok osmijeh i obostrano zadovoljstvo.

Želite li se uvjeriti, posjetite nas na adresi Škrljevo 76a (Bakar / Rijeka).

Naše Usluge

Mi smo Polivalentna ugovorna HZZO ordinacija.

N

Dječja dentalna medicina

N

Ortodoncija

N

Protetika

Stomatološka njega za cijelu obitelj

 

Profesionalnim i individualnim pristupom u dijagnostici i liječenju nastojimo pružiti najbolju uslugu za vas i vašu obitelj na jednom mjestu.